Gamebox is de toekomst!

De vooroordelen omtrent digitale platforms zijn de wereld nog niet uit, zeker als het gaat over de gaming industrie. Gratuite opmerkingen zoals “Gamen lokt geweld uit!” of “Gamen verzwakt de sociale vaardigheden van onze jeugd” worden vaak onoordeelkundig geponeerd via diverse media. We merken dat de gaming industrie de laatste jaren vaker met een negatieve bijklank in beeld is gekomen.

Ten gevolge van deze groeiende negatieve perceptie over het spelen van games, slaakten de verschillende stakeholders uit de gaming gemeenschap meerdere malen een hulpkreet. De balans is immers te fel gaan doorhangen in de richting van het negatieve, terwijl de positieve effecten van het “spelen van spelletjes” steevast in de vergeethoek worden geduwd. Het is duidelijk dat binnen de maatschappij een fout beeld is ontstaan omtrent de gaming gemeenschap.

Dit was één van de drijfveren om de Gamebox vzw op te richten. Het doel van de Gamebox VZW is zeker niet het ontkennen van een bepaalde problematiek die gaming met zich mee kan brengen. Echter, we willen een zo correct mogelijk beeld naar voren brengen over gaming. Dit zullen we doen door alle informatie die in de media en in studies en onderzoeken aan bod komt, te bundelen op een overzichtelijke manier. Zowel de voor- als de nadelen zullen belicht worden. Het is onze doelstelling om een kenniscentrum op te bouwen dat een grote meerwaarde kan betekenen voor (verontruste) ouders, het onderwijs en de maatschappij in zijn geheel. Kortom, we hopen dat we antwoorden kunnen aanreiken aan eenieder die zich vragen stelt bij de steeds groter en sterker wordende wereld van de multimedia, met de gaming industrie in het bijzonder.

Naast het kenniscentrum willen we ook de gamende jeugd een veilige thuishaven bieden, waar er op een gecontroleerde manier kennis gemaakt kan worden met de wondere wereld van de multimedia. We doen dit aan de hand van onze open clubdagen, de talloze weekend activiteiten en de vele workshops en tornooien die aan bod zullen komen!

Mede dankzij het enthousiasme en de bereidwilligheid van de stad Antwerpen, het jongerencentrum KAVKA, tal van partners en natuurlijk alle vrijwilligers zijn we in het opzet geslaagd om Gamebox VZW een mooie infrastructurele omkadering te geven. Er wordt nieuw multimedia materiaal aangeboden en wat mogelijks nog belangrijker is, door de vele helpende handen van tal van vrijwilligers wordt er een permanentie voorzien zodat het clubhuis op een gestructureerde manier kan worden opengesteld voor het grote publiek.

Kalender


follow us